Liên hệ chúng tôi

Dongguan Sweetoy Electronic Co., Ltd

Địa chỉ nhà

Str 01, Nanzhou Village

MaYong Town, Dongguan

Gaungdong 523.000, Trung Quốc

 

Điện thoại

+86 136 3170 3190