අප අමතන්න

Dongguan Sweetoy ඉලෙක්ට්රොනික කම්පැනි ලිමිටඩ්

ලිපිනය

Str 01, Nanzhou ගම

MaYong නගරය, Dongguan

Gaungdong 523000, චීනය

 

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+86 136 3170 3190

 

ෆේස්බුක්