ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ടോൺകൂാൻ സ്വെഎതൊയ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

വിലാസം

STR 01, നന്ജ്ഹൊഉ വില്ലേജ്

മയൊന്ഗ് ടൗൺ, ടോൺകൂാൻ

ഗൌന്ഗ്ദൊന്ഗ് 523000, ചൈന

 

ഇ-മെയിൽ

ഫോൺ

+86 136 3170 3190

 

ഫേസ്ബുക്ക്